Algoritm-implementation och optimering för inbyggda system, introduktionskurs

Pass 1, introduktion:

 • Varför behöver du ha målsystemet i åtanke när man utvecklar?
 • Allmänt om inbyggda system: Vad skiljer ett inbyggt system från en PC?
 • Olika arkitekturer och typer av processorer

Pass 2, allmänt om inbyggda system

 • Branching
 • Pipelining
 • Minne och cache
 • Operativsystem och bare metal
 • Kompilatorer och verktyg

Pass 3, optimeringsmetodik

 • Arbetsflöde och testning
 • Kodexempel, cacheutnyttjande och parallellism
 • Minnesanvändning
 • Trådar
 • C++
 • Tredjepartsbibliotek

Pass 4, optmieringsmetodik fortsättning

 • Kodexempel, vektorinstruktioner
 • Optimeringstips
 • Att skriva lättoptimerad kod
 • Sammanfattning
 • Diskussion