FPGA-design

Med FPGA-baserade plattformar öppnar sig fantastiska möjligheter. Snabbare och enklare utveckling av prototyper är en. Att erbjuda olika produkter, men med samma hårdvara, är en annan. FPGA gör det dessutom möjligt och underlättar att framtidssäkra en produkt, genom möjligheten att ursprungs-hårdvarans funktion relativt enkelt går att flytta till ny hårdvara eftersom den är skriven i RTL-kod.

Vi kan det här

Gränsen mellan hårdvara och mjukvara blir allt suddigare. ”Mjuka processorer” och processorer med flera kärnor öppnar nya möjligheter – och utvecklingen går snabbt framåt.

Att redogöra för vilka möjligheter som ges är egentligen meningslöst, eftersom vi är med och driver utvecklingen. Frågan som bör ställas är egentligen: Vad vill du göra? Och följdfrågan är förstås: Hur går vi tillväga för att göra det?