Konsultförmedling

Är du intresserad av specialistkompetens inom IT eller teknik: Hör av dig till oss. Vi har vi tusentals Cv: n från alla möjliga typer av specialister.

Många av dem är sådana vi själva anlitar och har arbetat med i våra produktutvecklingsprojekt, som fysiker, optikspecialister, kraft- och batterikonstruktörer till exempel.

Konsultförmedlingen sköts av vårt systerföretag Redig & Partners Management Service AB.