Konsulttjänster - specialister på plats

Realtider Embedded levererar inte enbart större åtaganden. En stor del av vår tid ägnar vi också åt att vara konsulter inom allt som rör inbyggda system.

”Cross-over competence”

Inbyggda system handlar i grund och botten om relationen mellan hårdvara och mjukvara. Att leverera bra lösningar kräver därför djupgående kunskaper om både elektronik och programvaruutveckling.

Vi kallar det för ”cross-over competence” och det är en absolut grundbult vårt företagsbygge.