Kunder

Från yttre rymden till människans inre

Inbyggda system kan finnas var som helst och gör det också. Våra kunder arbetar inom rymdfart och Life science, inom tele- och datakommunikation, inom fordonsteknik och försvarsindustrin. Men vår del av projekten, det vi kan och brinner för, är inte branschberoende – även om varje projekt förstås har sina förutsättningar, som vi måste kunna i detalj.

Storleksmässigt skiljer sig våra kunder åt. Vissa är multinationella bolag med lång historia, andra är nystartade bolag som bygger sin första produkt. Och vissa är forskningsinstitut, vars intressen inte är kommersiella än.

Vad några av våra kunder säger om oss:

Effektivare helhetslösningar
"Andelen mjukvara ökar i våra konstruktioner. Vi har därför valt att etablera ett samarbete med en partner som har expert- kompetens inom embedded mjukvara. Att vi valt Realtime Embedded beror på deras kompetens, den geografiska närheten, samt deras inhouse-utveckling. Därmed kan vi på ett effektivare sätt leverera helhetslösningar till våra kunder och även långsiktigt säkerställa support och produktförvaltning för komplexa produkter. Vi är övertygade om att ett effektivt samarbete mellan olika specialister ger betydande positiva effekter för våra kunder."


Vidar Wernöe, VD
Elektronikkonsult


En helt ny inblick
"Realtime Embedded hjälper oss bland annat med programvaruutveckling, utveckling av verktyg och algoritmoptimering. Genom verktygen de utvecklat har vi fått en fördjupad inblick i vår applikation vilket har möjliggjort prestanda- förbättringar i vår produkt. Deras kunskap inom inbyggda system och algoritmoptimering har varit värdefull för oss. De har inte ”bara” levererat kod utan också bra dokumentation samt förklaringar och tips."


Fredrik Tjärnström, Senior Manager Feature Development
Autoliv Electronics