Linux

I våra skräddarsydda Linux-utbildningar får du ta del av några av de främsta specialisternas kunskaper inom Linux. Tack vare att varje utbildning anpassas efter dig och din organisation, kan kunskaperna direkt omsättas i nytta för din organisation.

Så här kan en utbildning se ut:

Dag 1 – Applikationsutveckling

Make

 • Grundläggande om makefiler, vanliga variabler och funktioner i make
 • Vanliga flaggor till GCC, vad kan och vill du styra.
 • Git
 • Kort om Git och dess användning inom Open Source, en snabb guide till de mest värdefulla användarfallen.

Byggsystem

 • Sätt upp ett byggsystem för att automatiskt bygga hela miljön och ev. automat-testa delar.
 • Debugging
 • Olika debuggingstekniker av applikationer, olika sätt att använda GDB och front-end-koppling till Eclipse, debugging på inbyggda system med begränsade resurser.
 • Workshop
 • Workshop med exempel från föreläsningen.

Dag 2 (förmiddag) – Linuxkärnan

 • Trådning
 • Hur fungerar trådning i Linux, vad gör kärnan när du trådar din applikation, finns det olika sätt att tråda sin applikation på?
 • Schedulering: Har samband med punkten om trådning ovan. Om hur Linuxkärnan arbetar, vilka scheduleringsalgoritmer du kan använda, vilka som är att föredra och varför.
 • Workshop

Dag 2 (eftermiddag) – Versioner av Linuxkärnan

 • Linuxkärnan version x.x respektive x.x
 • Vilka är de största skillnaderna mellan x.x och x.x. Är det några stora skillnader i sättet att utveckla för de två versionerna av kärnan.
 • Portering mellan x.x och x.x
 • Saker att tänka på när du behöver portera en drivare mellan kärnversionerna.
 • Hur mycket arbete är det, vanliga fallgropar.
 • Brytpunkter i version x.x*
 • Portering av drivare mellan olika versioner av x.x-kärnan.

Dag 3 – Drivrutinsutveckling

 • Drivrutiner
 • Hur ser en drivrutin generellt ut, vad bör du tänka på när du utvecklar drivrutiner och några exempel på olika sorters drivrutiner och hur de pratar med hårdvaran.
 • Utveckling i kärnan
 • Hur skiljer det sig att utveckla i kärnan jämfört med att utveckla på applikationsnivå, vanliga fallgropar.
 • Debuggning i kärnan
 • Hur debuggar du kärnan själv när något går snett och hur skiljer det sig från applikationsnivån.