Open Source Embedded Systems Emulator


Precis som namnet antyder, är Emul8 en emulator för olika inbyggda system. Med hjälp av Emul8 kan vi utveckla och testa inbyggd programvara i en vanlig PC, utan att behöva tillgång till den fysiska elektroniken. Detta har en del fördelar. Den emulerade, eller virtuella, miljön gör att vi kan kontrollera de förutsättningar som systemet har både gällande elektroniken och programvaran, på ett sätt som är svårt eller omöjligt att göra i verkligheten. Vi kan till exempel låta en uppsättning virtuella sensorer få signaler som skulle vara svåra att, på ett kontrollerat sätt, skapa i verkligheten. Vi kan också få feedback från systemet på ett bättre sätt än vad det skulle ge i ”skarpt läge”.

Det här ger snabbhet och säkerhet, och därmed också ekonomi, i utvecklingsfasen. Så småningom måste naturligtvis systemet eller programvaran ändå laddas ned på och testas i sin riktiga, inbyggda miljö. Men tack vare Emul8 har vi vid det laget redan kommit en bra bit på väg mot en färdig produkt eller ett färdigt system.

Läs mer om Emul8 här