Partners

Realtime Embedded är en oberoende leverantör av avancerade tjänster inom utveckling av inbyggda system och strävar alltid efter att erbjuda en optimal lösning för varje enskild kund. För att stärka vårt erbjudande och för att utveckla och komplettera vår kompetens har vi valt att arbeta närmare med några strategiska partners.

ACTE Solutions – Leverantör av kommunikationslösningar och Embedded hårdvara som processormoduler samt displayer.
ARM – Partner inom utveckling och utbildning.
Elektronikkonsult – Partner i utvecklingsprojekt och specialist gällande konstruktion av analogelektronik, kraftelektronik, strömförsörjning, motorstyrning, batteriladdning & mönsterkortslayout.
KTH – Forskningspartner.
Antmicro – Samarbetspartner inom utveckling av Emul8.
ST Microelectronics – SoC leverantör och partner i utvecklingsprojekt.
Xilinx – FPGA leverantör. Realtime Embedded är Xilinx Alliance Partner.
Högskolan i Halmstad Forskningspartner.
ICES – Innovative Center For Embedded systems. Realtime Embedded är aktiv medlem.
Bitvis – Designcenter inom utveckling av FPGA/ASIC och Embedded Software. Utbildningspartner.
W S I – Designhus med specialitet inom, RF-design M2M och IoT projekt. Partner i utvecklingsprojekt.
SMSE – Swedish M2M enablers. Sammanslutning av specialistbolag inom M2M och IoT. Realtime Embedded är medlem och samarbetar med ett flertal bolag i nätverket.
Artemis – Forskningspartner som representerar ett stort antal lärosäten och organisationer i Europa. Artemis har som syfte att definiera en gemensam strategisk agenda för forskning inom inbyggda system inom EU.
IoT Sverige - Nationell satsning för att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of Things. Realtime Embedded är medlem och aktiv inom nätverket.
Oxyma Innovation – Proffs på produktutveckling av serietillverkade produkter. Vår partner inom mekanikkonstruktion och industridesign.