Programvaruutveckling

Vi vågar påstå att vår samlade kompetens inom programmering är unik. Våra utvecklare har stor erfarenhet av arbete med avancerade system med extrema krav på tillförlitlighet, prestanda och säkerhet.
Vi behärskar naturligtvis alla vanligt förekommande programspråk, som C, C++, C# och JAVA. Men vi arbetar även med sådana som är mindre vanligt förekommande, så som ADA, Lisp och ett antal scriptspråk. Vi arbetar regelbundet även på assembler-nivå, vanligen för att hitta och åtgärda buggar, eller för att optimera prestanda.

Rådgivning

Förutom design, utveckling och felsökning, arbetar vi också med board bring-up och rådgivning. Bland annat hjälper vi våra kunder att välja rätt system och/eller CPU-arkitektur.

Eftersom vi inte är beroende av några speciella tillverkare eller leverantörer, står det oss alltid helt fritt att välja den lösning som passar dig bäst. Vi har kunskap och erfarenhet av de flesta förekommande CPU-arkitekturer som ARM, Power PC, x86 och olika typer av mjuka processorer som Nios, Leon3 och Microblaze med flera.

När det kommer till operativsystem har vi god kunskap om de olika systemens för- och nackdelar. Det förekommer naturligtvis också att den bästa lösningen är att inte ha något operativsystem, utan att designa ”bare metal”, som det kallas. Vi har också djupgående kunskaper om de flesta RTOS på marknaden, oavsett om de är kommersiella eller open source.

Oavsett vilken kombination av ovanstående som passar just dig och ditt projekt bäst, kan våra konsulter också hjälpa dig att genomföra det.

Nytt system för befintlig applikation

Om din nuvarande applikation fungerar som den ska, men du av någon anledning hehöver uppgradera eller uppdatera ditt system, hjälper vi dig gärna med portering. På köpet får du ta del av vår interna utvecklingsmiljö, som bygger helt på open source. Det effektiviserar utvecklingen, höjer kvalitén och minskar förekomsten av buggar.

Integration av inbyggda system

Internet of Things bygger på sammankoppling av system. Det gör att systemperspektivet blir allt viktigare vid design av mjukvara, så att systemets olika delar kan kommunicera med varandra.

Här kommer vår stora erfarenhet av kommunikationsprotokoll väl till pass. Oavsett om protokollen är standarder som TCP/IP eller egenutvecklade, så har vi lätt att snabbt sätta oss in i systemet. Vi har stor erfarenhet av de flesta förekommande kommunikationsgränssnitt, både trådlösa och trådbundna. Och naturligtvis har vi arbetat med de mest förkommande gränssnitten på konsumentmarknaden, som USB, Bluetooth, Ethernet precis som med industriella kommunikationsbussar, som RS485, CAN och andra fältbussar.

Vi gillar open source!

Många av våra projekt resulterar i inbyggda Linux-plattformar. Många bygger vi från grunden, ibland med hjälp av t.ex. Yocto, Buildroot eller Open Embedded. Men vi arbetar även med kommersiella distributioner när det är lämpligt.

Vår ambition är att i möjligaste mån använda och utveckla Linuxsystem, som är så nära ”main-line” Linux som möjligt. Det är fördelaktigt både ekonomiskt och när det gäller säkerhet. Framtida underhåll och uppdateringar blir lättare och det möjliggör säker implementation av funktioner som remote-upgrade. Att utveckla U-boot och Androidanpassningar är andra vanliga sysselsättningar här på RTE.

Vår egen utvecklingsmiljö bygger på open source-verktyg. Kombinerat med vår långa erfarenhet av att arbeta med Linux ger det oss god insikt om vad som är (extra) viktigt att tänka på när man jobbar i och med open source. Ett exempel på det är Emul8, vår emulator som släppts som open source.

Algoritmer för bildanalys

Behöver du utveckla, implementera eller optimera en algoritm för exempelvis bildanalys? Då har du kommit rätt. Och skulle du behöva utbildning eller coachning inom området, så ordnar vi det med.