Referenser

Case Northstar

Intelligent IoT battery solution


Right from the beginning, NorthStar batteries are tagged with key data in the production line. Upon arrival at the warehouse, NorthStar ACE™automatically connects to Central through the NorthStar ACE™ Gateway. The Site app will then guide the technician through a complete installation and create an installation report automatically. The power system parameters will be automatically set when the battery is installed. Watch the video to find out more about Northstar ACE™

Read more about the project and the teams behind this ground-breaking solution here

Case Sievert

Hot-air tool

Together with the brilliant teams at Elektronikkonsult and Sievert, we are one of the nominees for the Swedish Embedded Award 2016 for our work in developing Sievert’s revolutionary new hot-air tool, the DW 3000.

The Swedish Embedded Award is granted to the best product of the year within the field of embedded technology. The purpose of the award is to promote and encourage smart and creative solutions. More information about the Swedish Embedded Award and our fellow nominees can be found here
DW 3000_news_2
The DW 3000 has been nominated because of its innovative design and because it changes the game for hot-air tools. The embedded technology in the DW 3000 allows it to run a highly efficient brushless motor with precise temperatures and fan speeds, even while making the DW 3000 the smallest and lightest hot-air tool on the market. The user will experience a user friendly precise temperature control, a 3 step adjustable fan and real-time feedback from the tool that shows temperature in the LED-display allowing the user to work faster and more precise.

Read more about the project here (in Swedish) and for more info about the product visit Sieverts webpage and the news article from Sievert.

Case De Laval

Fjärrstyrda kossor i molnet

Det är längesedan bonden satt på en pall och handmjölkade. Numera är stora delar av djurhållningen automatiserad och högteknologisk. Med DeLavals nya teknik, InService™ Remote tar mjölkbonden ett stort kliv in i framtiden.

InService™ Remote övervakar hur mjölkningsanläggningen arbetar och fungerar, så att slitage och fel upptäcks i tid. När ett fel upptäcks larmas bonden automatiskt via mobiltelefon och/eller e-mail – och kan åtgärda felet innan det hinner orsaka någon skada. I vissa fall, när DeLaval genom serviceavtal har ansvar för hela driften, kommer felet att vara åtgärdat innan kunden ens har lagt märke till det.
 
Att InService™ Remote minimerar driftstopp är förstås en viktig anledning till att det är lönsamt. En annan mycket viktig aspekt är att kornas juver är ömtåliga och tack vare att InService™ Remote larmar i god tid vid eventuella avvikelser undviker man skador och veterinärbesök.

 
I framtiden kommer ytterligare sensortyper att lanseras, vilket gör att systemet kan utökas med nya övervakningsfunktioner. InService™ Remote är modulärt, så att varje installation kan anpassas efter just den kundens behov och enkelt ändras över tid om behoven förändras.
 
Realtime Embedded levererade systemets System Controller funktionalitet, stod för systemintegrationen och testning. Vi är stolta över att ha bidragit till ett system, som inte bara är tekniskt spännande och gör ekonomisk nytta, utan även kan göra kossornas liv bättre.

Läs mer om InService™ Remote

Case Monivent

System som räddar livet på nyfödda

 

Ungefär var tionde nyfödd klarar inte av att andas på egen hand. För en del räcker en varsam torkning och stimulering för att de ska börja spontanandas, medan andra kräver konstgjord andning med exempelvis mask och blåsa. På så vis kan de flesta räddas till livet, men vid manuell ventilering kan fel mängd luft och syre ge upphov till lungskador.

Fram till nu har regleringen av luftmängden varit beroende av sjukvårdspersonalens handlag. Monivent ändrar på det. Systemet mäter en rad parametrar, som luftvolym, automatiskt och skickar informationen trådlöst till en extern monitor. På så vis kan barnets behandling hela tiden övervakas med syftet att ge vårdpersonal den information de saknar för att kunna justera sin behandling och uppnå en bättre och skonsammare ventilering.Tillsammans med vår partner ACTE Solutions har vi på Realtime Embedded levererat en plattform bestående av hårdvara som display, mjukvara och användargränssnitt. Plattformen bygger på en ARM CPU-modul med Linux som operativsystem.

Att få jobba med produkter som Monivent är en ynnest. Det främsta skälet är förstås att det är en produkt som gör så stor och tydlig nytta. Men att få arbeta med unga och engagerade entreprenörer som de bakom Monivent är inte så illa det heller. Vi är stolta över att ha bidragit till framgången och tackar för förtroendet.

Mer om Monivent finns att läsa på monivent.se