Systemdesign

Inbyggda system blir alltmer komplexa. Fler och fler saker ska prata med varandra och gränsytorna mellan, och inom, de inbyggda systemen blir allt fler. Det ställer stora krav på designen – särskilt om den också ska vara relevant imorgon.

Våra konsulter förstår sig på helheten. De är vana att arbeta med samband mellan olika lager och gränsytor, och mellan olika typer av både hård- och mjukvara.

Inom företaget har vi också tillgång till en enorm kunskapsbas, som snabbt ger svar även på komplexa problem och högspecialiserade detaljfrågor.