Test

Komplexa system kräver noggrann testning. Men den ska vara enkel också. För oss är det här ett viktigt område, eftersom de flesta av våra program, system och konstruktioner är unika och ibland säkerhetskritiska.

Detta ställer höga krav på testningen av de system vi utvecklar. Därför tar vi alltid med testbarheten som en del i den inledande designen. Görs det rätt från början minskar behovet av en omfattande test-fas i slutskedet av projektet.

Genom att arbeta med emulatorer (både vår egna Emul8 och andras produkter) minskar behovet av fysiska hårdvara. Därmed blir projekten snabbare – och prislappen lägre.