Utvecklingsverktyg och arbetsmetodik

Grundläggande Git, 2 – 4 timmar

Vad är en ”repository”, vad menas med att Git är ”distribuerat” och hur skiljer det sig från traditionella versionshanteringssystem? Det är några av frågorna som får svar i denna grundkurs.

Beroende på baskunskap går vi igenom clone, check-out, add, commit, push.

Avancerad Git, 2 – 6 timmar

Här lär du dig om avancerade Git-arbetsflöden: Rebase, reset och så vidare. Vi går också igenom vad Gits terminologi, t.ex. branches, tags och commits, egentligen är och står för. Kursen lär dig hur du använder Gits för att bygga en bra historik och minska kostnaderna för underhåll.

Praktisk Git, 8 timmar

I den här kursen lär du dig att använda Git i ditt dagliga arbete. Kursen är en blandning av grundläggande och avancerad, där vi börjar med hur Git fungerar och grundläggande operationer. Efter detta går vi vidare med avancerade arbetsflöden, som rebase och reset.

Kursen lär dig också hur du använder Gits logik för att bygga bra historik och minska underhållskostnader.

Git branching models, 2 timmar

Så använder du och organiserar Git-repon för arbete i grupp, underhållsspår och nyutveckling. Du lär dig också hur du använder tags och branches på et effektivt vis.

Gerrit, ett modernt kodutvärderings- och rättighetshanterings–verktyg, 2–4 timmar

Lärt dig använda Gerrit för utvärdering och rättighetshantering.

Git internals

I kurser går vi igenom hur git fungerar internt med avseende på logiska block, datastrukturer och representationer samt hur dessa påverkar arbetsflöden och metodik. Du får en mycket bättre förståelse för gits grundtankar och optimala arbetssätt