Vad vi tror på

Vi som arbetar på RTE ägnar en stor del av våra liv åt vårt jobb. Vi ställer stora krav på oss själva. Därför ställer vi också stora krav på vår arbetsplats. Vi tror helt enkelt att det är lättare att göra ett bra jobb, på ett bra jobb. Därför har vi några principer och värdeord som styr vår verksamhet.

Kunskap – Knowledge
Våra medarbetare är vår största tillgång och den samlade kunskapen inom utveckling av inbyggdas system är unik. Vi delar gärna med oss av vår kunskap till varandra och till våra kunder och partners. Vi gör det i våra projekt, vår forskning, genom seminarier och genom utbildningar.
Frihet – Latitude
Vi ska vara en oberoende leverantör, som alltid strävar efter att hitta en optimal lösning för våra kunder. En av grundbultarna i vår företagskultur är att vi ger våra medarbetare stort eget ansvar för sin egen och bolagets utveckling.
Kreativitet – Creativity
Lösningsfokuserade och strukturerade är ord som beskriver oss bra. Vi brinner för att lösa problem. Det gör vi genom att använda moderna verktyg och arbetsmetoder, teknik i den absoluta framkanten, men också genom gammal hederlig ingenjörskonst.
Ärlighet - Honesty
Vår kultur präglas av öppenhet och transparens både internt och mot våra kunder. Vi ska alltid uppfattas som ärliga och pålitliga. Vi står för vilka vi är och är trygga i vår kompetens. Vi är ärliga i vårt erbjudande och eftersträvar att alltid lämna avvägda och rimliga estimat och uppskattningar.